Stedelijke Cultuurraad

Afkorting: ORCA
Bestuursniveau: Stad
Beleidsdomein: Cultuur

In Antwerpen zijn er naast de stedelijke cultuurraad negen autonome districts-cultuurraden. De samenstelling hiervan is decretaal vastgelegd en omvat een evenredige deelname van verenigingen, professionelen en deskundigen. De stedelijke cultuurraad is een koepel die samengesteld is uit afgevaardigden van de deelraden, uit deskundigen en uit professionelen.

Cultuurraden hebben  ook afgevaardigden in de raden van bestuur van cultuurhuizen, zoals de bibliotheken en cultuurcentra.

Wat doet de cultuurraad?

  • Ze geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is maar ook voorstellen voor een te voeren beleid.
  • Ze fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
  • In sommige gevallen neemt de cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator of co√∂rdinator van een cultureel project.
4 jaar 11 maanden geleden
Type: Advies
4 jaar 11 maanden geleden
Type: Advies
4 jaar 11 maanden geleden
Type: Advies