Seniorenraad Berendrecht - Zandvliet - Lillo

Afkorting: SR BZL
Bestuursniveau: District

Onder impuls van de dienst seniorenbeleid van de stad Antwerpen werden in mei 2000 de eerste contacten gelegd om in ons district een seniorenraad op te richten. Op 16 oktober 2000 vond de statutaire vergadering plaats en sindsdien is ons district een adviesraad rijker.Op dit moment telt ons district vier erkende seniorenverenigingen, allen vertegenwoordigd in de seniorenraad. Sinds 2007 kunnen ook vier niet-georganiseerde senioren deel uitmaken van de raad. Dat er een taak is weggelegd voor de seniorenraad in ons district, daar twijfelen we niet aan. Een aanzienlijk deel van de bevolking van ons district mag zich senior noemen en heeft recht op een eigen spreekbuis.De belangrijkse doelstellingen van de seniorenraad zijn de contacten en de samenwerking bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen onderling en de niet-georganiseerden, hun belangen in dit district behartigen en vervolgens op eigen initiatief of op verzoek van het stadsbestuur en districtsraad, adviezen verstrekken of suggesties doen.De seniorenraad organiseert activiteiten voor alle senioren, onder andere cinemadagen, toneelvoorstellingen, ontmoetingsnamiddagen met optredens, een sportdag, enz...