Wilrijkse Adviesraad voor Senioren

district District: Wilrijk
Afkorting: WAS
Bestuursniveau: District