Bankenplan seniorenraad Berchem

Adviesraad/Werkgroep: Seniorenraad Berchem
Voorbereiding: Seniorenraad Berchem
Status: afgesloten

Probleem of vraag

In 2011 adviseerde de Berchemse seniorenraad om een aantal banken bij te plaatsen in Berchem. Het opzet was om extra rustplaatsen te bieden aan minder mobiele ouderen, zodat het voor hen mogelijk werd om de gewenste en noodzakelijke verplaatsingen te doen.De meeste van de aangevraagde banken werden geplaatst.na een technisch onderzoek door de consulent openbaar domein van het district Berchem. Begin 2014 werd de situatie opnieuw geƫvalueerd. De Berchemse seniorenraad vroeg of het mogelijk was om nog banken bij te plaatsen: een bank op de hoek van de Helderstraat en de Diksmuidelaan en een bank in de Filip Williotstraat tussen de ALM-gebouwen en de tennisclub, tegenover huisnummer 2.
Deze vraag werd goedgekeurd door het districtscollege op 10 maart 2014.

De Berchems seniorenraad vroeg eveneens een zitbank in het Brilschanspark tussen de chalet van de korfbal en de wandelbrug.  Dit werd opgenomen door de Groendienst zonder dat dit voorgelegd diende te worden aan het districtscollege.

Er werd ook gevraagd om de banken aan de sportvelden aan het Rooi te verplaatsen naar de atletiekpiste. Ook dit werd uitgevoerd zonder dat dit voorgelegd moest worden aan het districtscollege.