advies verhoging huurprijzen gebruik turnzalen

Adviesraad/Werkgroep: Districtssportraad Hoboken
Status: afgesloten

Probleem of vraag

De districtssportraad Hoboken verneemt dat de huurprijs voor sportclubs van de turnzalen in stedelijke scholen de komende periode fors wordt verhoogd.

Daardoor wordt het voor kleine sportclubs moeilijk om hun activiteiten te blijven ontplooien.

 

De districtssportraad Hoboken adviseert het districtscollege van het district Hoboken om er bij het stadsbestuur op aan te dringen de nodige maatregelen te nemen zodat het bestaande sportaanbod door kleine clubs kan gewaarborgd blijven, ook na de tariefverhoging.

 

De districtssportraad Hoboken vraagt aan de stedelijke sportraad Antwerpen om deze kwestie te bespreken en hierover een advies aan het stadscollege te formuleren.

Advies

De districtssportraad Hoboken verneemt dat de huurprijs voor sportclubs van de turnzalen in stedelijke scholen de komende periode fors wordt verhoogd.

Daardoor wordt het voor kleine sportclubs moeilijk om hun activiteiten te blijven ontplooien.

 

De districtssportraad Hoboken adviseert het districtscollege van het district Hoboken om er bij het stadsbestuur op aan te dringen de nodige maatregelen te nemen zodat het bestaande sportaanbod door kleine clubs kan gewaarborgd blijven, ook na de tariefverhoging.

 

De districtssportraad Hoboken vraagt aan de stedelijke sportraad Antwerpen om deze kwestie te bespreken en hierover een advies aan het stadscollege te formuleren.

Reacties

Door districtssportr... op

De districtssportraad Hoboken verneemt dat de huurprijs voor sportclubs van de turnzalen in stedelijke scholen de komende periode fors wordt verhoogd.

Daardoor wordt het voor kleine sportclubs moeilijk om hun activiteiten te blijven ontplooien.

 

De districtssportraad Hoboken adviseert het districtscollege van het district Hoboken om er bij het stadsbestuur op aan te dringen de nodige maatregelen te nemen zodat het bestaande sportaanbod door kleine clubs kan gewaarborgd blijven, ook na de tariefverhoging.

 

De districtssportraad Hoboken vraagt aan de stedelijke sportraad Antwerpen om deze kwestie te bespreken en hierover een advies aan het stadscollege te formuleren.