advies districtssportraad Hoboken vernieuwd toelagereglement 2013_12_05

Adviesraad/Werkgroep: Districtssportraad Hoboken
Beslissingsorgaan: college van burgemeester en schepenen
Status: afgesloten

Probleem of vraag

Vraag van districtscollege om advies over voorgestelde wijzigingen in toelagereglement.

Advies

Is vooraf gestuurd naar alle bestuursleden. Volgende voorstellen tot aanpassing worden gunstig geadviseerd en aan het districtscollege bezorgd.

Artikel 20

Aantal leden

Het eerste criterium is het aantal actieve leden die in het district Hoboken wonen.

 • minder dan 10 leden                    10 punten
 • 10 tot 50 leden                             50 punten
 • 50 tot 200 leden                           100 punten
 • meer dan 200 leden                     200 punten

Voorstel districtssportraad: vervangen puntenaantal door:

 • minder dan 10 leden                   10 punten
 • 10 tot 50 leden                             50 punten
 • 50 tot 100 leden                           100 punten
 • 100 tot 200 leden                         150 punten
 • Meer dan 200 leden                    200 punten

 

De hoogste score bepaalt het puntenaantal.

Als bewijs geldt de ledenlijst met naam, voornaam, adres en geboortedatum van de actieve leden, ondertekend door de secretaris van de vereniging.

Artikel 21

Voorstel districtssportraad: herschrijven artikel 

Jubileum

Voor het jaar dat een vereniging 25 volledige jaren of een veelvoud van die periode actief is, bekomt zij 100 punten.

Van zodra een vereniging 25 jaar bestaat bekomt zij 100 punten. Per schijf van 25 jaar bijkomende jaren, bekomt een vereniging telkens 100 punten extra.

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door een kopie van de statuten of van het grondreglement met de vermelding van de datum van stichting, of bij gebrek hiervan een kopie van de notulen van de stichtingsvergadering

Artikel 22

Voor elke afdeling worden afzonderlijke criteria opgesteld, waarmee extra punten kunnen verdiend worden.

Criteria voor afdeling sport

Voorstel districtssportraad: vervangen term jeugdspelers door jeugdleden

Extra criteria voor werkingstoelage

 

Aantal actieve jeugdspelers leden (-18 jaar) die in het district Hoboken wonen,

 

5 punten per speler jeugdlid

bewijsstukken: aanduiden op ledenlijst van de jeugdspelers leden  – 18 jaar

 

 

werkte u mee aan sportinitiatieven van de stad Antwerpen of het district Hoboken?

JA – NEEN

Indien JA, bonus van 200 punten per initiatief

 

Bewijsstukken: verklaring sportdienst stad Antwerpen of district Hoboken

 

Voorstel districtscollege: vervangen25 punten per trainer door 35 punten door trainer

 

aantal jeugdtrainers met een diploma (initiator/trainerB, trainer A of toptrainer of gelijkgesteld aan de hand van de   assimilatietabel BLOSO) of jeugdtrainers in opleiding (in een VTS-cursus, regentaat of licenciaat lichamelijke opvoeding of een cursus van een erkend opleidingsinstituut)

25 35 punten per trainer

 

bewijsstukken: afschrift diploma of attest

 

Voorstel districtscollege: schrappen inhoud artikel 23 projecttoelage sport en vervangen door nieuwe projecttoelage ten voordele van sportactiviteiten jeugd

Artikel 23

Projecttoelage sport

Bovenop de werkingstoelage kan aan een sportvereniging, meer dan eenmaal per kalenderjaar, een projecttoelage worden toegekend.

Criteria

 • kwalificatie voor een officiële Europese competitie
 • kampioen worden in de hoogste reeks van hun sportfederatie of
 • een éénmalig belangrijk sportevenement organiseren (voorbeeld interland of finale Beker van België)

 

Het voorgestelde project moet in Hoboken plaatsvinden.

De Hobokense jeugd –14 jaar moet gratis toegang krijgen en de medewerking van het district moet via spandoeken en gebruik van het districtslogo duidelijk gemaakt worden.

De districtsraad neemt per dossier een beslissing. 

Een Hobokense sportvereniging kan één maal per jaar een projecttoelage worden toegekend voor de organisatie van een laagdrempelig sportevenement waarbij specifiek op jeugddeelname wordt ingezet.

Het voorgestelde project moet in Hoboken plaatsvinden en er moeten minimaal 15 jeugddeelnemers (-18 jaar) zijn. De medewerking van het district moet via het gebruik van het districtslogo duidelijk gemaakt worden.

 

15 tot 30 deelnemers

30 tot 70 deelnemers

Meer dan 70 deelnemers

250 euro

350 euro

500 euro

 

De districtssportraad adviseert de voorstellen van het districtscollege en de eigen voorstellen gunstig.

Reacties

Door districtssportr... op

Is vooraf gestuurd naar alle bestuursleden. Volgende voorstellen tot aanpassing worden gunstig geadviseerd en aan het districtscollege bezorgd.

Artikel 20

Aantal leden

Het eerste criterium is het aantal actieve leden die in het district Hoboken wonen.

 • minder dan 10 leden                    10 punten
 • 10 tot 50 leden                             50 punten
 • 50 tot 200 leden                           100 punten
 • meer dan 200 leden                     200 punten

Voorstel districtssportraad: vervangen puntenaantal door:

 • minder dan 10 leden                   10 punten
 • 10 tot 50 leden                             50 punten
 • 50 tot 100 leden                           100 punten
 • 100 tot 200 leden                         150 punten
 • Meer dan 200 leden                    200 punten

 

De hoogste score bepaalt het puntenaantal.

Als bewijs geldt de ledenlijst met naam, voornaam, adres en geboortedatum van de actieve leden, ondertekend door de secretaris van de vereniging.

Artikel 21

Voorstel districtssportraad: herschrijven artikel 

Jubileum

Voor het jaar dat een vereniging 25 volledige jaren of een veelvoud van die periode actief is, bekomt zij 100 punten.

Van zodra een vereniging 25 jaar bestaat bekomt zij 100 punten. Per schijf van 25 jaar bijkomende jaren, bekomt een vereniging telkens 100 punten extra.

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door een kopie van de statuten of van het grondreglement met de vermelding van de datum van stichting, of bij gebrek hiervan een kopie van de notulen van de stichtingsvergadering

Artikel 22

Voor elke afdeling worden afzonderlijke criteria opgesteld, waarmee extra punten kunnen verdiend worden.

Criteria voor afdeling sport

Voorstel districtssportraad: vervangen term jeugdspelers door jeugdleden

Extra criteria voor werkingstoelage

 

Aantal actieve jeugdspelers leden (-18 jaar) die in het district Hoboken wonen,

 

5 punten per speler jeugdlid

bewijsstukken: aanduiden op ledenlijst van de jeugdspelers leden  – 18 jaar

 

 

werkte u mee aan sportinitiatieven van de stad Antwerpen of het district Hoboken?

JA – NEEN

Indien JA, bonus van 200 punten per initiatief

 

Bewijsstukken: verklaring sportdienst stad Antwerpen of district Hoboken

 

Voorstel districtscollege: vervangen25 punten per trainer door 35 punten door trainer

 

aantal jeugdtrainers met een diploma (initiator/trainerB, trainer A of toptrainer of gelijkgesteld aan de hand van de   assimilatietabel BLOSO) of jeugdtrainers in opleiding (in een VTS-cursus, regentaat of licenciaat lichamelijke opvoeding of een cursus van een erkend opleidingsinstituut)

25 35 punten per trainer

 

bewijsstukken: afschrift diploma of attest

 

Voorstel districtscollege: schrappen inhoud artikel 23 projecttoelage sport en vervangen door nieuwe projecttoelage ten voordele van sportactiviteiten jeugd

Artikel 23

Projecttoelage sport

Bovenop de werkingstoelage kan aan een sportvereniging, meer dan eenmaal per kalenderjaar, een projecttoelage worden toegekend.

Criteria

 • kwalificatie voor een officiële Europese competitie
 • kampioen worden in de hoogste reeks van hun sportfederatie of
 • een éénmalig belangrijk sportevenement organiseren (voorbeeld interland of finale Beker van België)

 

Het voorgestelde project moet in Hoboken plaatsvinden.

De Hobokense jeugd –14 jaar moet gratis toegang krijgen en de medewerking van het district moet via spandoeken en gebruik van het districtslogo duidelijk gemaakt worden.

De districtsraad neemt per dossier een beslissing. 

Een Hobokense sportvereniging kan één maal per jaar een projecttoelage worden toegekend voor de organisatie van een laagdrempelig sportevenement waarbij specifiek op jeugddeelname wordt ingezet.

Het voorgestelde project moet in Hoboken plaatsvinden en er moeten minimaal 15 jeugddeelnemers (-18 jaar) zijn. De medewerking van het district moet via het gebruik van het districtslogo duidelijk gemaakt worden.

 

15 tot 30 deelnemers

30 tot 70 deelnemers

Meer dan 70 deelnemers

250 euro

350 euro

500 euro

 

De districtssportraad adviseert de voorstellen van het districtscollege en de eigen voorstellen gunstig.