advies actieplan sport 2014

Adviesraad/Werkgroep: Districtssportraad Hoboken
Beslissingsorgaan: college van burgemeester en schepenen
Status: afgesloten

Advies

Het actieplan sport 2014 krijgt een gunstig advies. De termen gehandicapte of personen met een beperking zijn beide voor ons bruikbaar. De beslissing zouden wij willen overlaten aan het districtsbestuur.