Advies Beleidsnota Zuidwerking stad Antwerpen: Wat na 2016?

Beslissingsorgaan: college van burgemeester en schepenen
Status: afgesloten