20150622_seniorenparagraaf_advies_oudelandsebeek

Adviesraad/Werkgroep:
Status: afgesloten

Reacties

Door Johnny op

Advies seniorenraad district Ekeren
Datum: 22/06/2015
Volgnummer: SREK/2015/04
Gericht aan: Districtscollege Ekeren
Contactpersoon seniorenraad : Jan Budts
Contactpersoon administratie: Johnny Ooye
Advies :
De seniorenadviesraad Ekeren adviseert het districtscollege bij de aanpassing van de berm van de waterloop Oudelandsebeek ter hoogte van de boomgaard/speeltuin Willebeeklaan.
Advies: gunstig.
_______________________________________________________________________________
Achtergrond en Argumentatie :
Er werden geen bemerkingen gemaakt bij het ontwerp.
_____________________________________________________________________________________
Standpunten :
Geen minderheidsstandpunten.
_____________________________________________________________________________________
Proces en betrokkenen:
Datum
proces
09/06/2015
Vraag om advies over het definitief ontwerp afgraven talud Oudelandsebeek.
11/06/2015
Het definitief ontwerp wordt via mail doorgestuurd naar de leden seniorenadviesraad met verzoek hun bemerkingen te bezorgen (reageerdatum 18/06/2015).
22/06/2015
Definitief advies “gunstig” opgemaakt in overleg met het dagelijks bestuur van de Ekerse seniorenradviesraad.
Ekeren, 22 juni 2015.
Jan Budts Voorzitter seniorenraad Ekeren