advies budgetopmaak district Berchem sport

Adviesraad/Werkgroep:

Reacties

Door sx00120 op

Advies van Sportraad Berchem

Datum: 26/8/14

Betreft: Aanpassing budgetteringsplan 2015

Op vraag van het District Berchem wordt  jaarlijks het begrotingsbudget sport geëvalueerd door de sportraad. De sportraad heeft de mogelijkheid adviezen te formuleren om de budgettering aan te passen.

  • Globaal advies:

De sportraad adviseert om een evenredige verdeling te hanteren tussen alle

sport-gerelateerde evenementen binnen het district Berchem via de evenementensubsidies.

Toelichting:

Het viel de sportraad op dat verschillende clubgebonden evenementen rechtstreeks via het jaarlijkse sportbudget gefinancierd worden. Het betreft een receptie “start to swim”, “start to run” waarop er ook gadgets worden verdeeld aan de aanwezige sporters.

Ook de omschrijving bij de Bollekesloop “samenwerkingsakkoord in opmaak” doet vermoeden dat er oncontroleerbare bedragen zullen uitbetaald worden via het jaarlijkse budget sport. Afwijkingen die vastgesteld worden tussen de begroting en de uiteindelijke effectief gemaakte kosten worden dan ondervangen.

 

  • Deeladvies 1:

De sportraad adviseert het budget dat toegekend wordt aan de receptie en gadgets voor de deelnemers van “start to run” en “start to swim” toe te voegen aan het budget voor de laureatenviering.

Toelichting:

Uit eigen vaststellingen is gebleken dat de normen voor een nominatie als laureaat in naburige districten op een heel ander niveau liggen. De sportraad is van mening dat zij de “start to run”- en “start to swim”- deelnemers mee kunnen betrekken in hun jaarlijkse laureatenhuldiging door het aanpassen van de normen om alzo een breder publiek te bereiken. Zodoende dienen er geen aparte uitgaven gedaan te worden voor deze specifieke doelgroep. Eventuele toekomstige organisaties van “start to…” zullen geëvalueerd worden om mee opgenomen te worden binnen de normen van de laureatenviering van het district Berchem. Op deze wijze zal er een betere waarde-inschatting kunnen gemaakt worden tussen de genomineerde sporters. (Europees kampioen dient anders beloond te worden dan een “start to ..” deelnemer).

 

  • Deeladvies 2:

De sportraad adviseert om de budgetten voorzien voor de Bollekesloop toe te kennen via de evenementensubsidies.

Toelichting:

De mogelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Bollekesloop en het District Berchem waarvan sprake in de budgettering 2015 zal op termijn één bepaalde doelgroep bevoordelen.

Om in aanmerking te komen voor een evenementensubsidie dient men als Berchemse sportclub aan specifieke voorwaarden te voldoen. In de huidige context dient elke club via de sportraad zijn subsidieaanvraag in te dienen. De mogelijk toekomstige samenwerkingsovereenkomst tussen de Bollekesloop en het district Berchem dient zeker aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Nog beter zou zijn dat de organisatie verplicht wordt zijn subsidieaanvraag ook via de sportraad in te dienen. Zodoende wordt elke aanvraag op dezelfde wijze beoordeeld en ontstaat er geen onevenwicht bij de toekenning van subsidies.

Op deze wijze blijft het jaarlijks toegekende budget voor de evenementensubsidies controleerbaar.

  • Financiële gevolgen:

Geen

 

 

Rudy Condes                                                                         Anne Lesseliers

Voorzitter                                                                              Secretaris

Lucie van Oers | Sportantenne BerchemStad Antwerpen | vzw Antwerpen Sportstad Districtshuis Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Antwerpentel: 03 338 40 53 gsm: +32491720588