Adviezen

Titel Statusaflopend sorteren Adviesraad
advies werkingsverslag 2015
Stedelijke sportraad
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
20150622_seniorenparagraaf_advies_oudelandsebeek
advies werkingsverslag 2015
advies budgetopmaak district Berchem sport
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
advies werkingsverslag 2015
t
advies nutskasten
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
Uitbreiden openlucht Fitness Hoofdfrontweg, ingang Fort 8
Herstructurering sportdienst
Herstructurering sportdienst Stedelijke sportraad
Personen met een arbeidshandicap
Bankenplan seniorenraad Berchem
Omnisporthal Deurne
Retributiereglement Stedelijke sportraad
Omnisporthal Deurne
Specifiek werkkader sportraad stad Antwerpen Stedelijke sportraad
advies actieplan 2016 Hoboken
kunst in openbare ruimte
Omnisporthal Deurne
20150512_Calisthenics park Sportraad District Antwerpen
1250 jaar Wilrijk
Advies over het ontbreken van een trapleuning aan het sociaal restaurant Bakboord.
Omnisporthal Deurne
20150908_Adviesvraag_begroting Sportraad District Antwerpen
advies actieplan sport 2014
advies_projectsubsidie_ghana_water_vlaamseoverheid
Toelage aan verenigingen voor inbraakpreventie van hun lokalen
werkingsverslag 2014
aanbevelingen Cultuur is van A
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
Theaterbezoek in de avonduren in voorbereiding Antwerpse Ouderenraad
Offerfeest 2015 afgesloten Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen
Ondersteuning kopies voor verenigingen afgesloten Cultuurraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Fietsers op het voetpad afgesloten Seniorenraad Antwerpen
20131115_SDA_Advies_Finse_piste afgesloten
De Lijn - samenvatting probleemsituaties voor ouderen betreffende het openbaar vervoer in Berchem afgesloten Seniorenraad Berchem
20150622_seniorenparagraaf_advies_oudelandsebeek afgesloten
20131115_SDA_Basketbalplein Sint-Jansvliet afgesloten Sportraad District Antwerpen
20131115_SDA_Advies_Finse_piste afgesloten Sportraad District Antwerpen
Memorandum Seniorenraad Berchem afgesloten Seniorenraad Berchem
Nota's bij het bestuursakkoord 2013-2018 afgesloten Adviesraad voor personen met een handicap
20131115_SDA_Advies_Urban_sporten(trial) afgesloten Sportraad District Antwerpen
Voorstel adviesprocedure seniorenparagraaf Berchem afgesloten Seniorenraad Berchem
20131116_SDA_Advies_subsidieregelement_district afgesloten Sportraad District Antwerpen
Reglement voor het verlenen van een subsidie voor de aanleg of de afgesloten Seniorenraad Berchem

Pagina's