Adviezen

Titel Statusaflopend sorteren Adviesraad
20150512_Calisthenics park Sportraad District Antwerpen
1250 jaar Wilrijk
Advies over het ontbreken van een trapleuning aan het sociaal restaurant Bakboord.
Omnisporthal Deurne
20150908_Adviesvraag_begroting Sportraad District Antwerpen
advies actieplan sport 2014
advies_projectsubsidie_ghana_water_vlaamseoverheid
Toelage aan verenigingen voor inbraakpreventie van hun lokalen
werkingsverslag 2014
aanbevelingen Cultuur is van A
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
advies werkingsverslag 2015
Stedelijke sportraad
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
20150622_seniorenparagraaf_advies_oudelandsebeek
advies werkingsverslag 2015
advies budgetopmaak district Berchem sport
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
t
advies werkingsverslag 2015
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
advies nutskasten
toelagereglement beveiliging verenigingslokalen
Herstructurering sportdienst
Uitbreiden openlucht Fitness Hoofdfrontweg, ingang Fort 8
Herstructurering sportdienst Stedelijke sportraad
Retributiereglement Stedelijke sportraad
Personen met een arbeidshandicap
Bankenplan seniorenraad Berchem
Omnisporthal Deurne
Specifiek werkkader sportraad stad Antwerpen Stedelijke sportraad
Omnisporthal Deurne
advies actieplan 2016 Hoboken
kunst in openbare ruimte
Omnisporthal Deurne
Theaterbezoek in de avonduren in voorbereiding Antwerpse Ouderenraad
Kaparot 2016 afgesloten Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen
Uitbreiding van het aantal Wijknetters afgesloten Antwerpse Ouderenraad
advies verhoging huurprijzen gebruik turnzalen afgesloten Districtssportraad Hoboken
Omnisporthal Deurne afgesloten Stedelijke sportraad
advies actieplan sport 2014 afgesloten Districtssportraad Hoboken
advies actieplan geïntegreerd actieplan 2014 afgesloten Cultuurraad Hoboken
Advies over discussiedocument 'Tegemoetkomingen die geen handicaps veroorzaken' afgesloten Adviesraad voor personen met een handicap
advies van 16.03.2016 betreffende viering sportlaureaten Hoboken afgesloten Districtssportraad Hoboken
advies districtssportraad Hoboken vernieuwd toelagereglement 2013_12_05 afgesloten Districtssportraad Hoboken
advies V-bommen afgesloten Cultuurraad Hoboken
20141103_SDA_Laureatenviering afgesloten Sportraad District Antwerpen
Geblokstaarte Paarden 2015 afgesloten Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen
Zomer van Antwerpen afgesloten Adviesraad voor personen met een handicap
Relatie ADA - Stad Antwerpen 2015 afgesloten Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen

Pagina's