Sportraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Afkorting: SpR BZL
Bestuursniveau: District
Beleidsdomein: Sport

De autonome sportraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo bestaat sinds 1996. Op dit ogenblik telt de sportraad 23 sportclubs. De sportraad heeft een adviesfunctie bij het uitstippelen van het sportbeleid. Hiernaast neemt de sportraad ook initiatieven om de sportbeoefening bij de bevolking te bevorderen.