Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Afkorting: JR BZL
Bestuursniveau: District
Beleidsdomein: Jeugd

De jeugdraad is een adviesraad. Het is de officiële spreekbuis voor jongeren van het district. Op deze manier kunnen jongeren inspraak creëren over het jeugdbeleid in het district.

 

Wie zit er aan tafel?

Maandelijks komen vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en individuele jongeren samen om zich te bekommeren om het jeugdbeleid. De jeugdraad wordt voorgezeten door de jeugdraadvoorzitter.

Wat zijn de taken van een jeugdraad?

1. Het jeugdbeleid adviseren

Het districtsbestuur is verplicht advies te vragen aan de jeugdraad. De jeugdraad heeft ook altijd het recht om op eigen initiatief advies te geven over alles wat de jeugd en het jeugdwerk aanbelangt.

2. Het jeugdbeleid vorm geven

De jeugdraad organiseert inspraak over het jeugdbeleid. De jeugdraad is ook een belangrijke partner bij de opmaak en uitvoering van het jeugdbeleidsplan. Maar de jeugdraad is ook voor jeugdwerk en anderen de uitstekende plek om eens van gedachten te wisselen, om tot gezamenlijke afspraken te komen, om programma’s uit te wisselen, om gewoon eens bij te babbelen.

3. Activiteiten organiseren

De jeugdraad organiseert ook tal van activiteiten op maat van kinderen en jongeren. Dit kan gaan van sport en spel naar informatie-en vormingsavonden tot fuiven en optredens.

Kom eens een kijkje nemen!

De jeugdraad komt elke derde donderdag van de maand om 19.30 uur samen op het domein van één van de jeugdverenigingen. Neem vooraf contact op met het vrijetijdscentrum om de juiste locatie te weten te komen.