Cultuurraad district Antwerpen

district District: Antwerpen
Afkorting: CR DA
Bestuursniveau: District
Beleidsdomein: Cultuur

Net zoals ieder district heeft ook het district Antwerpen een eigen cultuurraad. De cultuurraad werkt autonoom en geeft als adviesorgaan mee vorm aan het cultuurbeleid van het district.