Cultuurraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Afkorting: CR BZL
Bestuursniveau: District
Beleidsdomein: Cultuur

In de cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo komen zowel socio-culturele verenigingen als kunstenaars of professionele cultuurinstellingen samen. Het is in de eerste plaats een adviesraad die ‘goede raad’ geeft aan het districtsbestuur. Het is eveneens de belangenbehartiger van de vele verenigingen en organisaties die ons district rijk is.

De cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd opgericht in 1997 dankzij de toenmalige samenwerking van 17 lokale socio-culturele verenigingen. De werking van de culturele verenigingen heeft sindsdien heel wat impulsen gekregen en het is dan ook niet verwonderlijk dat ook vandaag nog het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een uitgebreid en sterk verenigingsleven kent.

De cultuurraad stimuleert het culturele leven in het district en adviseert de stad over culturele materies.  De leden werken ook mee aan de organisatie van activiteiten en stimuleren zo het culturele leven in uw buurt. 

Als lid van de cultuurraad krijgt u ook alle informatie over subsidies en evenementen die op stapel staan uit eerste hand. Lidmaatschap is gratis, en de papierwinkel wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden.

4 jaar 2 maanden geleden
Type: Advies
4 jaar 2 maanden geleden
Type: Advies